Propozície

KATEGÓRIE
AMATEURS (4+1)

Termín 2 - 4. 6. 2023

kategória iba pre: Slovensko, Poľsko: neregistrovaných hráčov florbalu a hráčov nižších regionálnych súťaží. Nesmú sa zúčastniť hráči klubov hrajúcich 1. Slovenskú ligu I Extraligu, Poľskú l Extraklasu.   Hráči 2. a 3. Slovenskej I Poľskej ligy môžu v tejto kategórii nastúpiť. 

Česko: neregistrovaných hráčov florbalu a hráčov nižších regionálnych súťaží. Nesmú sa zúčastniť hráči klubov hrajúcich celoštátnu súťaž. (povolená jedna výnimka)
Záujemcov z iných krajín budeme riešiť po dohovore individuálne.

V každom tíme musí byť jedna plnoletá osoba. Min. vek hráča je 16 rokov v deň začatia turnaja.

VETERANS 30+ (5+1)

Termín 23 - 25. 6. 202

MASTERS 40+ /5+1)
Termín 23 - 25. 6. 202

 VETERN - Rok nar. 1993 a starší – nie je obmedzené. Slovensko: Registrovaní aj neregistrovaní hráči florbalu. Výnimka pre 1 hráča (rok nar. 1994) + Brankár starší ako 18 rokov. Ženy, rok narodenia 1998 a staršie.

MASTER - Rok nar. 1983 a starší – nie je obmedzené. Slovensko: Registrovaní aj neregistrovaní hráči florbalu. Výnimka pre 1 hráča (rok nar. 1984) + Brankár starší ako 18 rokov. Ženy, rok narodenia 1990 a staršie.

ŠTARTOVNÉ
Amatéri: 210 eur / Uhradiť do 15.5.2023!

Veteráni: 210 eur / Uhradiť do 15.6.2023!

V prípade odhlásenia tímu po uzávierke turnaja sa štartovné nevracia!

Zaplatiť na číslo účtu Slovenská sporiteľňa - 5047427987/0900
Variabilný symbol pre platbu nájdete v sekcii prihlásené tímy.
Do poznámky napísať názov tímu.
IBAN: SK8609000000005047427987
SWIFT: GIBASKBX

HALA:

Mestská športová hala Tvrdošín 


NÁRAMOK:
Každý hráč si musí zakúpiť turnajový náramok. Bez náramku nie je možné vstúpiť na hraciu plochu. Vlastník náramku si bude môcť počas turnaja uplatniť rôzne zľavy a výhody, ktoré budeme postupne zverejňovať.
cena: 3

HRACÍ ČAS
2x14 min. Zápasy vo všetkých kategóriách sa hrajú na hrubý čas. Od vyraďovacích bojov sa hrajú posledné 3 minúty na čistý čas.

PRAVIDLÁ
Turnaj sa bude hrať podľa pravidiel Medzinárodnej florbalovej federácie IFF s nasledujúcimi výnimkami: Time out nie je povolený v zápasoch základných skupín. V kategórii amatérov a žien sa bude hrať systémom 4+1.

ROZHODCOVIA
Rozhodcovia iba s platnou licenciou.

POISTENIE
Všetci účastníci turnaja štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pre prípad zranenia doporučujeme mať kartičku poistenca. V hale bude prítomná zdravotná služba pre prípad prvej pomoci a ošetrenia drobných poranení.

VYHODNOTENIE POSTUPU
Víťazstvo v zápase základnej skupiny znamená 3 body, remíza 1 a porážka 0 bodov.
Ak získajú dva alebo viac tímov po zápasoch skupín rovnaký počet bodov, potom o ďalšom postupe resp. poradí rozhoduje:
- počet bodov dosiahnutých vo vzájomných zápasoch
- rozdiel skóre vo vzájomnom zápase
- celkový počet vstrelených gólov vo vzájomných zápasoch
- celkový rozdiel skóre
- celkový počet vstrelených gólov
- los
Po remíze vo vyraďovacích zápasoch nasleduje:
- séria 3 trestných nájazdov
- séria 1 trestného nájazdu (náhla smrť)


SÚPISKA HRÁČOV

Každý tím musí najneskôr do začiatku turnaja poslať vyplnenú súpisku. Počas priebehu turnaja už nie je možné súpisku dopĺňať.

ZÁPIS O ZÁPASE

Zápis o zápase je nutné vyplniť čitateľne, paličkovým písmom a predať ku stolíku zapisovateľov najneskôr 15 minút pred začiatkom každého zápasu . Formuláre budú k dispozícii počas registrácie.

ČAKACIA DOBA

Maximálna čakacia doba je 5 minút. Potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech meškajúceho tímu. V prípade dvoch kontumácií v prípade meškania tímu bude dané družstvo z turnaja vylúčené a výsledky a výsledky anulované.


FARBA DRESOV

V prípade rovnakej farby dresov sa musí družstvo uvedené v zápise ako hosťujúce preobliecť do sady inej farby. 

PREDZÁPASOVÁ PRÍPRAVA 

Rozcvičenie pred zápasom nemôže prebiehať na ihrisku, ale iba mimo halu alebo v priľahlých priestoroch.

ŠTART HRÁČA

Hráč môže v priebehu turnaja nastúpiť len za jedno družstvo v jednej kategórii. Pri prípadnom neoprávnenom štarte hráča bude príslušný zápas kontumovaný 0:5.

VYLÚČENIE HRÁČA
ČK 1 vedie automaticky k vylúčeniu do konca daného zápasu, ČK 2 znamená automaticky stop na nasledujúci zápas a udelenie ČK 3 vedie k vylúčeniu previnilého do konca turnaja.


ŠATNE

Vzhľadom k obmedzenému počtu šatní v hale budú používané šatne len ako prechodné. Po prezlečení pred zápasom je nutné, aby si tím odniesol všetky osobné veci na ihrisko. Usporiadateľ neručí za stratu osobných vecí počas celého turnaja.

ROZPIS ZÁPASOV
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v uverejnenom rozpise. V tomto prípade budú informovaní všetci vedúci družstiev, ktorých sa daná zmena týka.


OCENENIE

Ocenené budú prvé 4 tímy v kategórii Amatéri a prvé 3 tímy v kategórii Veteráni. Súčasne bude vyhlásený najlepší strelec, najlepší brankár a najproduktívnejší hráč. Predanie ocenení prebehne bezprostredne po skončení turnaja.

Víťazi  jednotlivých kategórií získavajú finančnú odmenu 300€.  (podmienka viď poznámka nižšie)

Poznámka: Finančná odmena 200€ pre víťaza bude vyplatená iba v prípade, že v sa danej kategórii zúčastní min. 10 družstiev / týka sa všetkých kategórií.